Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Kepakaran

Senarai Kepakaran Pengurusan Atasan dan Pengarah (Skim Pegawai Penyelidik) Agensi Nuklear Malaysia

Nama
Jawatan/Gred
Kelayakan Akademik
Bidang Kepakaran
SITI A'IASAH BINTI HASHIM DR

Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia
Pegawai Penyelidik Gred Utama C (KUP)

 • PhD (Fizik Gunaan - Kawalan Pencemaran)
 • BEng (Kejuruteraan Elektrik)
 1. Kejuruteraan dan Teknologi Akselerator/Plasma
 2. Teknologi Penyinaran dan Aplikasi
 3. Pengurusan Pengkomersilan Teknologi
 4. Sistem Pengurusan Kualiti dan Standard ISO
ABDUL MUIN BIN ABDUL RAHMAN, DR

Timbalan Ketua Pengarah Program Penyelidikan & Pembangunan Teknologi
Pegawai Penyelidik Gred Utama B

 • PhD (TMK – Aplikasi Rangkaian)
 • MSc (Telekomunikasi Data dan Rangkaian)
 • BSc (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)
 1. Prasarana, Rangkaian dan Sistem Keselamatan ITC
 2. Pengurusan Pengetahuan
 3. Kerjasama Antarabangsa
ABDUL RAHIM BIN HARUN DR.

Timbalan Ketua Pengarah Program Perkhidmatan Teknikal
Pegawai Penyelidik Gred Utama C

 • PhD (Genetik)
 • MSc (Genetik Gunaan)
 • BSc (Pertanian)
 1. Pembaikbakaan Tanaman Mutasi Sinaran
 2. Teknologi Isotop dan Penyurih dalam Pengurusan Nutrien Tanaman
MOHD SIDEK BIN OTHMAN

Pengarah Kanan Program Pengkomersilan & Perancangan Teknologi
Pegawai Penyelidik Gred Utama C

 • MSc (Kejuruteraan Industri - Pengurusan Kejuruteraan)
 • BSc (Kejuruteraan Elektrik)
 1. Keselamatan Sinaran dan Nuklear
 2. Teknologi Penyinaran
 3. Sistem Pengurusan Kualiti
CHANTARA THEVY A/P RATNAM DR.

Pengarah Kanan Program Pengurusan
Pegawai Penyelidik Gred Utama C

 • PhD (Teknologi Industri-Pemprosesan Sinaran
 • Polimer)
 • MSc (Teknologi Industri)
 • BApp.Sc (Sains dan Teknologi Polimer)
 1. Teknologi Pemprosesan Sinaran
 2. Bahan Termaju/Komposit Polimer
 3. Pengitaran Semula Bahan Polimer
 4. Sistem Pengurusan Kualiti dan Standard ISO
MOHD RODZI B. ALI, DR

Pengarah Bahagian Teknologi Perubatan
Pegawai Penyelidik Gred Q54

 • Phd (Sains Perubatan)
 • BSc (Mikrobiologi dan Biokimia)
 1. Biologikal Dosimetri
 2. Keselamatan Sinaran (Kesan Biologi)
SHUKRI BIN MOHD DR.

Pengarah Bahagian Teknologi Industri
Pegawai Penyelidik Gred Q54

 • PhD (Kejuruteraan Mekanikal)
 • MSc (Sains dan Kejuruteraan Bahan)
 • BSc (Fizik)
 1. Ujian Tanpa Musnah Teknik Nuklear
 2. Teknologi Bahan
MUHAMMAD RAWI BIN MOHAMED ZIN (DR.)

Pengarah Bahagian Teknologi Pemprosesan Sinaran
Pegawai Penyelidik Gred Q54

 • Doktof Falsafah (Fizik)
 • Ijazah Sarjana Kejuruteraan Mekanikal dan Bahan  
 • Ijazah Sarjana Muda Fizik Gunaan
 1. Teknologi Reaktor dan Fizik Nuklear
 2. Instrumentasi Alur Neutron dan Keselamatan Reaktor  
 3. Teknik Nuklear dalam  Penyelidikan Bahan
 4. Teknologi Fizik Polimer (Pengkristalan) dan Mekanik Patah
 5. Teknologi Sumber Radioisotop Terkedap dalam Industri
AZHAR BIN MOHAMAD, DR

Pengarah Bahagian Agroteknologi dan Biosains
Pegawai Penyelidik Gred Q54

 • PhD Plant Molecular Cytogenetics
 • MSc Plant Genetics
 • BSc (Hons) Genetics   
 1. Molekular Sitogenetik Tumbuhan
 2. Poliploidisasi Tanaman
 3. Genetik
KAMARUDIN BIN SAMUDING DR

Pengarah Bahagian Teknologi Sisa dan Alam Sekitar
Pegawai Penyelidik Gred Q54

 • PhD (Kejuruteraan Alam Sekitar)
 • MSc (Geologi)
 • BSc (Geologi)
 1. Teknologi Sawar
 2. Kajian Sumber Air Tanah
 3. Kajian Tapak Untuk Kemudahan Nuklear
HUSAINI BIN SALLEH DR.

Pengarah Bahagian Keselamatan & Kesihatan Sinaran
Pegawai Penyelidik Gred Q54

 • PhD (Sains Nuklear)
 • MSc (Fizik Perubatan)
 • BSc (Sains Nuklear)
 • Dosimetri dan Metrologi Sinaran
 • Keselamatan dan Perlindungan Sinaran
 • Fizik Perubatan
ROSLI BIN DARMAWAN DR.

Pengarah Bahagian Sokongan Teknikal
Pegawai Penyelidik Gred Q54

 • PhD (Kejuruteraan Mekanikal)
 • MSc (Kejuruteraan Sistem Pembuatan)
 • BSc (Kejuruteraan Mekanikal)
 1. Kejuruteraan Mekanikal
 2. Kemudahan dan Utiliti Aplikasi Nuklear
 3. Sistem Keselamatan Reaktor Nuklear
NOR PA'IZA BIN MOHAMAD HASAN, DR

Pengarah Bahagian Perancangan & Hubungan Antarabangsa
Pegawai Penyelidik Gred Q54

 • PhD (Aliran Berbilang fasa, Uni. Of Nottingham)
 • B.Sc (Fizik, UKM)
 1. Teknologi radiotracer untuk menentukan kadar aliran, kebocoran, RTD dan kecekapan pencampuran dalam industri petroleum dan penjanaan tenaga.
 2. Teknologi sumber radioaktif terkedap (Tolok nuklear) untuk pengimbasan turus, aras / antara muka tangki, penyumbatan paip dan pengimbasan lantai tangki dalam industri petroleum.
 3. Aliran Berbilang fasa.
 4. Simulasi CFD untuk proses kimia
ISHAK BIN MANSOR DR.

Pengarah Bahagian Pengkomersilan Teknologi
Pegawai Penyelidik Gred Q54

 • PhD ( Sains Bahan)
 • MSc (Elektronik Kuasa dan Sistem)
 • B.Eng. (Elektrikal, Elektronik dan Sistem)
 1. Fabrikasi Pengesan Radiasi Semikonduktor
 2. Kesan Radiasi Terhadap Bahan
 3. Elektronik Nuklear dan Pengesanan Radiasi
 4. Sistem Perolehan dan Kawalan Data (IOT)
 5. Proses Teknologi Fabrikasi Semikonduktor
YM. RAJA JAMAL ABDUL NASSER BIN RAJA HEDAR

Pengarah Bahagian Pembangunan Sumber Manusia
Pegawai Penyelidik Gred Q48

 • Master in International Relations and Diplomacy
 • BSc. (Sains Bahan)
 1. Hubungan Antarabangsa
 2. Sains Bahan