Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Super Water Absorbent (SWA)


Bahan Super Water Absorbent (SWA) mesra alam telah dibangunkan dari buangan polimer semulajadi (sisa sagu) melalui teknologi pemprosesan sinaran (Foto 8.10). SWA mempunyai potensi sebagai penyimpan air tanah di kawasan pertanian yang kekurangan air atau semasa musim kemarau.

swa swa

Hampas sagu (kiri) yang digunakan untuk penghasilan SWA (kanan)


Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.