Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Juruperunding Perlindungan Sinaran


Agensi Nuklear Malaysia adalah agensi diiktiraf untuk memberi perkhidmatan profesional sebagai Juruperunding Sinaran (JPS) dalam bidang tolok nuklear, penjualan punca radioaktif atau peralatan pemprosesan sinaran, NORM/ TENORM, radiografi industri dan pemprosesan sinaran.

JPS ini akan memastikan pihak pelanggan mematuhi perundangan dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak LPTA (Akta 304, Peraturan Perlindungan Sinaran Keselamatan Asas 2010). Disamping itu, JPS bertanggungjawab untuk menasihati dan melaksanakan tugas-tugas seperti yang terkandung dalam LEM/TEK 40 Sem 2, 2014.

 

Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.