Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Tentukuran Alat-Alat Pengukur Sinaran

SSDL merupakan pusat kebangsaan bagi penentukuran alat-alat pengukur sinaran seperti dosimeter yang digunakan di dalam pusat radioterapi dan untuk perlindungan sinaran. Keperluan bagi penentukuran alat-alat pengukur sinaran termaktub di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304), Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Standard Keselamatan Asas) 1988 (pindaan 2010). Makmal Tentukuran SSDL mendapat pengiktirafan standard MS ISO/IEC 17025 sejak Julai 2004. Semua pengukuran dan penentukuran adalah boleh kesan kepada makmal primer dan standard antarabangsa yang lain.

Null

Kemudahan tentukuran gama

 

Null

Kemudahan tentukuran peralatan radioterapi

 

Null

Kemudahan tentukuran X-ray

 

Null

Standard Sekundur Beta

 

Null

Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.