Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Tentukuran Peralatan Pengujian QC dalam Radiologi Diagnostik

Makmal Tentukuran Fizik Perubatan menawarkan perkhidmatan tentukuran untuk semua jenis alat-alat ujian yang digunakan dalam kawalan kualiti (QC) bagi radas penyinaran radiologi diagnostik termasuk dosimeter, meter kVp dan penentuan pendedahan. Selain itu, kami juga menyediakan penentukuran densitometer dan sensitometer. Makmal juga dilengkapi dengan alat pengukur standard yang setara dengan makmal standard antarabangsa. Kakitangan di makmal ini mempunyai kemahiran dalam menjalankan prosedur tentukuran.

 

Penentukuran Dosimeter

Dosimeter dan elektrometer adalah ditentukur di dalam makmal menggunakan kaedah penggantian yang sama dengan standard rujukan bilik pengionan yang digariskan oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA). Ciri-ciri dosimeter yang dikemukakan untuk tentukuran diambil kira dalam pemilihan radiasi kualiti standard (Jadual 1). Dosimeter ditentukur dari segi kerma udara pada lima mata antara 40 - 150 kV untuk RQR dan RQA kualiti alur dan pada tiga mata antara 100 - 150 kV untuk RQT kualiti alur menggunakan Constant Potential Philips Industrial X-Ray Model MG165 sebagai sumber sinar-X. Penubuhan standard kualiti sinaran alur di makmal dan tentukuran prosedur adalah berdasarkan IEC 61.267: 2003 dan Laporan Teknikal IAEA Siri No.457: 2007. PTW Unidos Model T10005 dan T10002, dengan dewan pengionan ditentukur untuk kualiti sinaran taraf RQR, RQA dan RQT di IAEA digunakan sebagai instrumen standard kebangsaan.

 

Kualiti Alur Sinaran dan Penggunaan

Kualiti Sinaran

Penggunaan

RQR

Radiografi umum, fluoroscopy and pergigian (pengukuran dalam udara bebas)

RQA

Pengukuran belakang pesakit (terhadap pengamatan imej)

RQT

Aplikasi CT (pengukuran dalam udara bebas)

 

img1      img2
Makmal Tentukuran Fizik Perubatan untuk tentukuran bilik pengionan menggunakan sinaran kualiti alur RQR, RQA dan RQT.

 

Tentukuran dosimeter digunakan dalam mamografi dengan cara mendedahkan bahan kajian dan tentukuran dosimer kepada ujian sinar-X menggunakan kaedah penggantian. Kedua-dua dosimeter telah disinarkan pada 25, 28 dan 30 kV menggunakan Bennett Mammographic Unit Model MF-150G. Tentukuran PTW Unidos Model T10002 yang telah disinarkan dalam kebuk pengionan adalah standard kebangsaan.yang digunapakai adalah instrument setara dengan standard IAEA.

 

Tentukuran meter kVp

Meter kVp ditentukur dengan membandingkan keputusan kV diukur dari meter kVp standard dan meter kVp bawah pengujian . Kedua-dua meter terdedah pada 40-120 kV dan 24 - 35 kV untuk radiografi am dan mamografi . Nilai ralat dihasilkan untuk pembetulan.

 

Tentukuran untuk Masa Dedahan

Masa dedahan ditentukur dengan membandingkan keputusan masa pendedahan yang diperolehi daripada pengujian dan standard masa dedahan standard. Kedua-dua tentukuran didedahkan pada 9 mata antara 5-500 ms menggunakan General Radiography Sistem Toshiba KXO-50S. Min diberikan untuk pembetulan.

 

Tentukuran Densitometer

Tentukuran densitometer dijalankan dengan membandingkan keputusan ketumpatan optik yang diukur menggunakan densitometer standard dan densitometer yang diuji dengan empat langkah jalur filem standard.


 
Tentukuran (kebolehulangan) daripada Sensitometer

Kebolehulangan pengeluaran cahaya yang dihasilkan oleh ujian sensitometer diperiksa menggunakan jalur filem yang telah didedahkan dengan cahayau hijau dan biru. Ketumpatan optik kemudian diukur menggunakan densitometer standard bagi menentukan kebolehulangan nilai asas dan kabus, indeks kontras dan indeks kelajuan.

 

Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.