Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Penilaian NIR dalam Industri

Pengukuran RF dan ELF EMF di kawasan pengeluaran. Objektif utama penilaian NIR dalam industri adalah untuk menentukan keujudan sinaran NIR dalam kawasan yang boleh diakses di tempat kerja. Lazimnya, penilaian ini bertujuan untuk mengukur tahap sinaran NIR di dalam kawasan berkaitan dan seterusnya menilai potensi dedahan yang mungkin diterima oleh kakitangan yang bekerja di kawasan sekitar. Perundingan/nasihat mengenai hasil penilaian tersebut akan diberikan dengan merujuk kepada syor dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Perlindungan Sinaran Tidak Mengion Antarabangsa (ICNIRP).

image3
image5

Penilaian ELF-EMF ditempat kerja

image2

Penilaian RF assessment of Industrial RF equipment

image4 image1

Penilaian NIR (RF dan ELF) di loji pengeluaran

image6
image7

Penilaian RF di dalam industri minyak dan gas.

Penilaian ELF EMF di bawah pencawang eletrik

Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.