Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Penilaian Dos Dalaman

Pembangunan sistem dosimetri dalaman di Nuklear Malaysia telah bermula selepas kejadian bencana Fukushima Daiichi NPP pada Mac 2011. Melalui projek RMK-10, satu bajet khas telah disediakan untuk perolehan peralatan pemantauan dos dalaman seperti spektrometri alfa, sintilasi cecair dan pembilang seluruh tubuh untuk mengukuhkan program perlindungan sinaran di agensi.

Objektif program pemantauan dalaman adalah untuk menilai jumlah bahan radioaktif yang telah diambil ke dalam badan. Terdapat tiga laluan utama pengambilan radionuklid ke dalam badan manusia dengan cara pernafasan, pemakanan dan luka.

Pemonitoran dos dalaman dilakukan dengan kaedah langsung atau tidak langsung kaedah menggunakan peralatan khas. Kaedah langsung digunakan untuk memantau pengambilan radionuklid yang memancarkan radiasi dari sinar gama seperti I-131, Cs-137 dan Co-60. Instrumen yang digunakan untuk kaedah ini adalah pembilang seluruh tubuh (WBC) dan pembilang tiroid.

image1

Kaedah tidak langsung digunakan untuk mengukur radionuklid yang tidak mampu menembusi tubuh manusia kerana tenaga penembusan yang rendah (alfa, beta dan gama pemancar lemah). Pengukuran radionuklid itu hendaklah dilakukan dengan menggunakan sampel bioesei seperti air kencing, dan kemudian sampel akan dikira menggunakan spektrometri alpha atau pembilang sintilasi cecair (LSC).

Pembangunan program penilaian dos dalaman adalah penting untuk memantau dos daripada radionuklid yang disimpan di dalam badan. Perkembangan ini dipercayai dapat memastikan keselamatan kakitangan. Di samping itu, ia adalah satu komponen penting dalam kesiapsiagaan aktiviti radiologikal.

 

Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.