Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Dosimeter Personel dan Kawasan

SSDL juga menawarkan perkhidmatan untuk pemonitoran  individu dan tempat kerja. Perkhidmatan ini adalah penting untuk penilaian dos dedahan terhadap pekerja radiasi serta memantau keselamatan tempat kerja dan menangani kebimbangan mengenai bahaya sinaran mengion. Terdapat dua jenis dosimeter yang ditawarkan oleh SSDL iaitu lencana filem dan dosimeter pendarkilau haba (TLD). Kedua-dua dosimeter boleh digunakan untuk penilaian seluruh badan atau pemantauan kawasan.

Null

TLD

 

Null

Pembaca TLD Reder

 

Null

Dosimeter OSL

 

Null

Bacaan OSL

 


Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.