Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Kemudahan Koleksi Kultur Bakteria Nuklear Malaysia

Koleksi Kultur Bakteria Nuklear Malaysia merupakan kemudahan bagi penyelidik Nuklear Malaysia untuk menyimpan dan memelihara kultur bakteria. Bahan koleksi kultur adalah terdiri dari kultur baka asli yang diperolehi melalui aktiviti R&D bioteknologi mirobio. Kemudahan ini telah dimulakan semenjak tahun 2004.

Picture 011.jpg   102_0231_1.JPG

 


Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.