Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Jaminan Kualiti & Sistem Pengurusan Bersepadu

Objektif

 • Memastikan RTP dikendali dan diselenggarakan dengan selamat melalui pelaksanaan sistem jaminan kualiti (QA) dan sistem pengurusan bersepadu (IMS) yang berkesan.

 

Skop      

 • Menjalankan penyelidikan dan pengurusan dalam pembangunan Sistem Pengurusan Bersepadu (IMS), melaksanakan program, meningkatkan program, dan juga melaksanakan audit program.

 

Aktiviti

 • Penyelidikan
   • Integrated Management System for PUSPATI TRIGA Reactor
   • Level 1 Probability Safety Assessment at PUSPATI TRIGA Reactor
   • Memudah-alihkan Arkib E-mel NUKLEAR MALAYSIA
   • Production of Briquette , Biofuel Starter Using Biomass Waste

    

 • Projek
   • Manual IMS bagi pelaksanaan IMS di RTP
   • Penstrukturan Dokumen RTP
   • Permohonan kelulusan JKKU
   • Projek Probabilistic Safety Assesment
   • Membantu dalam projek Fuel Transfer Cask
   • Membantu dalam pengurusan dan qualiti bagi projek ReDICS
   • Menjadi urusetia dalam membantu projek Thorium

    

 • Perkhidmatan
   • Mewujudkan dan melaksanakan IMS di RTP.
   • Mewujudkan dan pelaksanaan Program Pengurusan Penuaan di RTP.
   • Kerja audit RTP selaras dengan garis panduan IMS.
   • Peningkatan berterusan IMS.
   • Menyediakan perkhidmatan / perundingan kepada agensi / syarikat dalam jaminan kualiti dan sistem pengurusan bersepadu reaktor dan teknologi berkaitan

    


Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.