Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Reaktor dan Fizik Nuklear

Objektif

 • Membina keupayaan dari segi kepakaran dan teknologi dalam bidang fizik reaktor sebagai sebahagian daripada persiapan dan persediaan ke arah pembangunan tenaga nuklear di Malaysia.

Skop         

 • Aktiviti penyelidikan yang berkaitan dengan fizik reaktor dan pengurusan teras. Antara aktiviti ini, termasuk pengiraan neutronik untuk RTP, aplikasi dan pembangunan kod komputer, reka bentuk konfigurasi teras, eksperimen yang berkaitan dengan fizik reaktor dan banyak lagi. Beberapa bidang yang diberi penekanan ialah: 
   • Teori fizik reaktor
   • Reka bentuk teras reaktor
   • Reka bentuk kemudahan penyinaran
   • Fizik reaktor penyelidikan
   • Pengurusan bahan api dan teras reaktor
   • Penilaian sampel penyinaran
   • Penilaian keselamatan bahan api dan rod kawalan
   • Pengkomputeran berprestasi tinggi

Aktiviti

 • Penyelidikan
   • Pengiraan neutronik teras dan pemetaan fluks neutron
   • Kajian keberkesanan konfigurasi teras ke-15 RTP
   • Aplikasi komputer kod termasuklah MCNP, MCNPX, TRIGLAV, WIMS, ORIGEN dan McSTAS
   • Penentuan penyusutan bahan api TRIGA
   • Pemeriksaan integriti bahan api TRIGA
   • Pengiraan dan simulasi bagi penaiktarafan keupayaan teras
   • Pengiraan dan simulasi bagi pembangunan kemudahan penyinaran
   • Pengiraan dan simulasi bagi bahan pemerisaian sinaran
   • Pembangunan pangkalan data bagi sejarah pengoperasian RTP
   • Pembangunan perisian pengurusan teras
   • Analisis keselamatan dan perlindungan sinaran
   •  

 • Projek
   • Kajian kebolehlaksanaan naik taraf reaktor
   • Kajian peningkatan penggunaan lubang sinaran di reaktor termasuk kemudahan radiografi neutron dan Analisis Pengaktifan Neutron Gamma Segera (PGNAA).
   • Aplikasi Pengkomputeran Prestasi Tinggi (HPC)
   • Penglibatan dalam projek penaiktarafan konsol, bekas pemindahan dan kolam penyimpanan bahan api terpakai.
   • Kajian teknologi reaktor janakuasa berasaskan bahan api Torium
   • Kajian teknologi reaktor janakuasa jenis Reaktor Modul Kecil (SMR)

    

 • Perkhidmatan
   •  Menjalankan penilaian sampel bagi tujuan penyinaran
   •  Menyelaras aktiviti penyenggaraan bahanapi dan pengurusan teras
   •  Perhubungan awam dan pengajaran
   •  Pengendali pelawat di reaktor
   •  Tenaga pengajar formal dan instruktur kerja amali di RTP
   • Pembangunan prosedur dan tatacara kerja untuk pengurusan teras reaktor, penggunaan kemudahan penyinaran, pengiraan dan simulasi serta kerja amali di RTP
   •  


Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.