Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Penilaian Risiko Ketidakstabilan Cerun, Tanah Runtuh dan Kestabilan Fondasi

Kegagalan cerun, kejadian tanah runtuh dan ketidakstabilan fondasi (tanah mendap) biasanya tidak berlaku secara spontan. Terdapat faktor atau sebab saintifik bagi setiap kegagalan yang berlaku dan kebiasaannya kegagalan tidak berlaku tanpa ada tanda-tanda amaran sekiranya kawasan sensitif sedimikian dipantau dengan rapi. Dalam konteks ini, tugas meramalkan punca kegagalan yang tepat sememangnya sukar, kerana punca kegagalan muktamad adalah bergantung kepada beberapa faktor yang terdiri daripada struktur geologi di kawasan tersebut sehinggalah kepada perubahan guna tanah.  Pendekatan terbaik mendokumenkan tanda awal kegagalan ialah dengan memantau peningkatan kadar pergerakan tanah mana-mana kawasan yang tidak stabil / berpotensi mengalami risiko keruntuhan  cerun (zon setempat) dan bagaimana ianya berubah terhadap masa.

Diketahui secara umum bahawa air adalah salah satu faktor utama yang menjurus kepada ketidakstabilan cerun yang mana ianya berkecenderungan melembutkan tanah sehingga mengakibatkan kegagalan cerun atau ketidakstabilan fondasi (tanah mendap) boleh terjadi. Turun naik paras air bawah tanah dan corak pergerakannya  secara mendadak di kawasan cerun dan pergerakan aliran yang tidak bagus (contoh kehadiran air bertakung di bawah permukaan) atau kemunculan laluan air resapan dalam kawasan muka bumi bercerun adalah antara parameter penting yang perlu dipantau dengan teliti.  Hujan yang berpanjangan pada intensiti sederhana atau lebat merupakan faktor pencetus utama berlakunya kebanyakan kejadian tanah runtuh di Malaysia terutamanya di kawasan lereng-lereng bukit.

 

Satu projek penyelidikan perintis baru jangka panjang atas dasar usaha sama yang melibatkan beberapa agensi kerajaan telah dicadangkan pada tahun 2014 menggunakan pembiayaan khas peruntukan MOSTI di bawah RMK-10 pada  lokasi  cerun  berpotensi risiko dan kemungkinan terjadi mendapan tanah di dalam kawasan SMK Bukit Tinggi, Bukit Tinggi-Bentong Pahang. Projek ini yang telah dimulakan oleh Nuklear Malaysia (kumpulan penyurih sekitaran alam sekitar) baru sahaja bermula sekitar pertengahan 2015 untuk tempoh kajian selama 30 bulan melalui koleksi dan pembangunan pangkalan data yang sesuai menggunakan teknik bersepadu iaitu: pencirian (“cap jari”) isotop semulajadi air dan pergerakan penyurih, penilaian geofizik (kerintangan elektrik, seismik, TDR), penggunaan instrumen geoteknikal dan teknologi konvensional (tekstur tanah & ujian pemadatan, kelembapan tanah, pemantauan turun naik air /tekanan leliang dalam lubang gerudi, data hujan, dan lain-lain).Namun demikian, penglibatan/penggunaan sistem pemantauan -teknologi TDR di anggap sebagai pendekatan yang agak baru dan memberi sokongan dalam menyediakan maklumat berguna khususnya mengenai kedudukan satah gelongsoran/ pergerakan tanah yang dianggap sangat berguna bagi mengenalpasti kemungkinan tanda-tanda kegagalan cerun yang akan berlaku atau ketidakstabilan fondasi (back filled area) bangunan.

Pemerhatian di antara saling hubungan berbagai jenis badan air (sumber-sumber air) yang dikumpulkan dan dianalisis secara berkala dalam kawasan kajian dari segi perubahan pencirian isotop stabil air, hidro-kimia, mekanisme imbuhan air, kekeruhan, kadar penyusupan, dan lain-lain di jangka memberi maklumat yang berguna mengenai  "petunjuk" tentang laluan aliran turun naik paras air bawah tanah, pergerakan saliran yang tidak bagus yang membawa kepada kebarangkalian berlakunya tanah runtuh atau kestabilan fondasi (mendapan tanah)pada masa hadapan.

 

image1

Peta Google Earth menunjukkan lokasi kajian (SMK Bukit Tinggi, Bentong Pahang)

 

image2

SMK Bukit Tinggi, Bentong Pahang      

 

image3

Runtuhan cerun berdekatan kawasan SMK Bukit Tinggi

 

image4

Retakan memanjang yang biasa berlaku pada bangunan dan lantai

 

image5

Pemetaan bawah permukaan menggunakan teknik kerentangan elektrik

 

image6

Tinjauan seismik yang dijalankan

 

Senarai Projek Penyelidikan yang telah dan sedang dilaksanakan berkaitan ketidakstabilan cerun , tanah runtuh, dan penilaian risiko terbina alam sekitar

  • Seepage path investigations using stable isotopes, resistivity and TDR methods at the dam toe in Asahan Reservoir, Melaka. MINT/L/2003/17(S).
  • An early integrated study using nuclear, remote sensing and conventional techniques for the recognition and interpretation of landslide prone areas at Kg. Bharu Bukit Tinggi, Bentong, Pahang: 2004-2005.
  • Laporan kajian penyiasatan arah pergerakan air tanah dan pemantauan punca air resapan di lokasi cerun runtuhan Kg. Pasir, Hulu Kelang Selangor. MINT/L/2006/37/(S)
  • Laporan penyiasatan cerun runtuh, Presint 9 (Fasa II) Putrajaya: Satu analisis awal berdasarkan pendekatan isotop stabil keatas sampel-sampel air. Nuklear Malaysia/L/2008/35(S).
  • Kajian awal mendapan tanah dan kestabilan cerun di Taman Bentong Makmur, Bentong, Pahang, berasaskan “isotope water fingerprinting”, Nov. 2009.
  • Isotope characterization for the development of database for use in studies involving JPS owned dams in Malaysia. NuclearMalaysia/L/2012/13(S).
  • Special fund project - PKA0514D003: Development of predictive tools and integrated monitoring protocols using isotope fingerprinting and geophysical techniques in evaluating hydrogeological characteristics of natural landslide risked site

   


  Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.