Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Kawalan Pemadatan bagi Kerja-kerja Awam

Pemadatan adalah satu proses untuk mengurangkan lompang udara di dalam tanah dan bumi yang ditambak dengan cara gelekan, hentakan, getaran atau cara-cara lain. Pemadatan adalah faktor penting dalam pembinaan lebuh raya, empangan, bangunan serta lain-lain jenis struktur asas kejuruteraan awam.

Nuklear Malaysia menawarkan perkhidmatan bagi:

Tanah bagi bahan atap hasil pemadatan yang tidak sempurna:
Image

 

Image

 

Kelesuan asfalt: jika dibiarkan tanpa dibaiki akan membawa kepada kerosakan yang lebih serius

Hakisan tapak

Image

Image

Keruntuhan jalan atau tempat letak kereta

Mendapan sistem perparitan

Image

caompaction2

Penyelenggaraan yang berterusan dan kerja pemulihan memenuhi permintaan bagi meningkatkan kualiti dan keselamatan rangkaian jalan raya di Malaysia

Pengukuran data sedang dijalankan.

 


Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.