Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Spot Column Scanning System

PSEssoPlatform4.jpg poliScanner1
poliScanner2 DCP027833.JPG
poliScanner3

Menggunakan teknik neutron serakbalik. Sistem nucleonic mudah alih untuk mengukur tahap tempat atau antara muka bahan dalam kapal proses, tangki simpanan atau saluran paip.

Sistem ini menawarkan:

  • Menjalankan pengukuran tanpa sentuhan atau tidak invasif.
  • Menyediakan tempat pemeriksaan segera atau petunjuk pesat perubahan proses dengan teknik pengesanan mudah alih lanjutan.
  • Boleh digunakan untuk semua tangki / bejana tanpa mengira saiz garispusat.
  • Menggunakan bantuan komputer bagi pemerolehan data dan sistem analisis untuk memberikan hasil yang cepat, tepat dan boleh dipercayai.


Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.