Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Merekabentuk dan Membaikpulih Peralatan Analisis Uranium Prompt

Analisis pengaktifan neutron (NAA) dan Teknik instrumental analisis pelambatan pengaktifan neutron (IDNAA) telah digunakan untuk menentukan kuantitatif kandungan Uranium (235U) dan Thorium (232 Th). Teknik IDNAA mempunyai kelebihan berbanding teknik NAA kerana ia memberikan hasil yang cepat yang dalam lingkungan beberapa minit. Peralatan IDNAA untuk menentukan elemen 235U dan 232Th dikenali sebagai peralatan analisis uranium prompt (PAUS) dan telah beroperasi di Agensi Nuklear Malaysia sejak 1995.

Walaubagaimanapun, perisian dan perkakasan PAUS telah mengalami kerosakan besar dan teknologi yang usang. Oleh itu, PAUS adalah memerlukan penambahbaikan dan baik pulih. Parameter utama untuk menentukan ketepatan teknik IDNAA adalah masa penyinaran dan mengira masa neutron segera. Objektif kajian ini adalah untuk membina semula teknik IDNAA dengan ketepatan analisis yang munasabah melalui kajian kebolehpercayaan.

Objektif pembangunan ini adalah untuk membina semula kemudahan PAUS dengan analisis ketepatan yang munasabah daripada analisis sampel yang diketahui. Ia dicapai melalui mereka bentuk semula dan membangunkan sistem kawalan automasi, menggantikan komponen usang dan perisian serta kajian kebolehpercayaan. Pembangunan sistem automasi dibahagikan kepada tiga bahagian; (1) Pengaktifan pengendalian sampel kawalan dengan menggunakan berasaskan modul kawalan komputer dan sampel kad sensor. Susun atur sistem, urutan proses dan permukaan mesin manusia seperti Rajah 1, 2 dan 3. (2) Neutron mengira peralatan elektronik dari Canberra dan helium yang dipenuhi pengesan neutron; (3) perolehan data dan analisis program menggunakan LabView. Penilaian sistem PAUS dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif Uranium dan Thorium radionuklid menggunakan Standard Bahan Rujukan (SRM) IAEA-S14. Sepanjang eksperimen, pemindahan sampel parameter dari pemuat teras reaktor 3251 ± 210 ms (milisaat) dan dari teras ke ruang pengiraan 3264 ± 407 ms. Masa penyinaran IDNAA tidak dapat dipastikan berdasarkan sampel kejatuhan masa secara stastitik dan didapati 401ms. Parameter diturunkan kepada nilai 1.0 saat. Analisis berdasarkan nilai KMP 0.0 s 235U Purata 18.28 p.p.m (bahagian per juta) untuk 232Th adalah 439.55 p.p.m dan analisis keputusan ralat relatif adalah 5.3 peratus bagi 235U dan 5.8 peratus bagi 232Th. Keputusan analisis berdasarkan kepada nilai KMP 1 s 235U dengan purata 31.5 p.p.m dan 100.8 p.p.m untuk 232Th. Ini membawa kepada 7.8 peratus ralat relatif bagi 235U dan 83.7 peratus bagi 232Th. Kajian ini menunjukkan bahawa KMP menyumbang kepada ketepatan analisis.

pia14

Rekabentuk sistem

 

pia14

Rekabentuk urutan sistem

 

pia16

 


Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.