Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Tentukuran Peralatan Sinaran

SSDL merupakan sebuah pusat kebangsaan bagi penentukuran sinaran bagi kegunaan peralatan radioterapi dan perlindungan sinaran. Keperluan bagi penentukuran sinaran ini adalah termaktub di bawah Akta Perlesanan Tenaga Atom 1984 (Akta 304), Perlindungan Sinaran (Asas Keselamatan) Peraturan 1988 (pindaan 2010). Makmal Tentukuran SSDL telah mendapat pengiktirafan MS ISO/IEC 17025:2005 sejak Julai 2004. Kesemua pengukuran dan penentukuran boleh dikesan melalui makmal utama dan antarabangsa.

Null

Fasiliti Penentukuran Gamma

 

Null

Fasiliti Penentukuran Radiotherapi Gamma

 

Null

Fasiliti Penentukuran X-ray

 

Null

Beta Secondary Standard (BSS2)

 

Null

Sijil Pengiktirafan

 


Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.