Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Aplikasi Industri untuk Dosimetri Dos Tinggi

Teknologi pemprosesan sinaran melibatkan penyerapan dos yang tinggi iaitu di antara 0.10 kepada ratusan kilogray (kGy). Kebolehpercayaan dan ketepatan sistem dosimeter memainkan peranan penting untuk jaminan kualiti dan proses kawalan pemprosesan industri sinaran. SSDL menyediakan ceric-cerous dan ferrous sulphate (Fricke) dalam pemprosesan sinaran yang menggunakan Cobalt -60 gamma irradiators. Pengukuran dos sinaran yang diukur dengan menggunakan ceric-cerous dosimeters boleh dinilai melalui peralatan seperti sel elektrokimia pontensiometer, manakala penilaian untuk dos sinaran yang diukur dengan Fricke dosimeter adalah menggunakan spektrofotometer UV. Tentukur untuk dosimeter dos tinggi telah mendapat pengiktirafan selaras dengan MS ISO / IEC 17025 sejak Mei 2011.

Null
Ceric-Cerous
Null
Penilaian menggunakan Ceric-Cerous
Null
Fricke
Null
Penilaian menggunakan Fricke


Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.