Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Dosimetri Peribadi dan Kawasan

SSDL juga menyediakan perkhidmatan untuk aktiviti pemantauan dan kawalan di persekitaran tempat kerja dan juga individu perseorangan. Perkhidmatan ini adalah penting untuk menilai dos pendedahan pekerja sinaran di samping memantau keselamatan di tempat kerja. Terdapat dua jenis dosimeter yang disediakan oleh SSDL iaitu, film badges dan Thermoluminescence dosimeters (TLD). Kedua-dua dosimeter ini boleh digunakan bagi tujuan penilaian dos sinaran pada seluruh tubuh badan dan juga kawasan yang dipantau.

Null
TLD
Null
Pembaca TLD
Null
OSL Dosimeter
Null
Bacaan OSL


Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.