Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Sinaran untuk Pengawetan dan Sintesis

Penyelidikan dijalankan untuk membangunkan resin baru berasaskan polimer semulajadi seperti minyat sawit yang digunakan dalam pengawetan sinaran untuk selaput/ lapisan pelindung, dakwat pencetak dan perekat. Pembangunan dan Penyelidikan (R&D) termasuk juga pembangunan bahan selaput untuk berbagai aplikasi-aplikasi industri yang bersaiz mikro/ nanozarah untuk selaput yang keras, tahan goresan dan juga rintang terhadap pelelasan. Antara aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang dijalankan adalah;

  • Pengawetan sinaran bagi silika berselaput komposit bersaiz nano
  • Pengawetan sinaran bagi selaput untuk kayu-kayan, cemboards
  • Sintesis akrilat minyat sawit dan cecair getah asli serta kegunaannya

 


Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.