Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Makmal Standard Fizik Perubatan bagi Diagnosis Radiologi

Makmal Tentukuran Fizik Perubatan merupakan satu-satunya makmal standard sekunder bagi bidang radiologi diagnostik di Malaysia dan di rantau Asia. Makmal ini menyediakan khidmat kalibarasi bagi peralatan ujian yang digunakan dalam bidang radiologi diagnostik. Parameter tentukuran meliputi dos, kilovoltage (kV), masa dedahan, ketumpatan optik filem dan pemantauan sensitometrik. Peralatan rujukan yang digunakan selaras dengan pengukuran di makmal standard primer seperti Physikalish-Technische Bundesanstalt (PTB) untuk Kualiti-kualiti sinaran piawai RQR, RQA dan RQT. Kualiti sinaran piawai dibangunkan berdasarkan IEC 61267:2003 dan prosedur kalibarasi yang ditetapkan dalam IAEA s Technical Report Series No. 457:2007.

Makmal ini telah menerima akreditasi MS ISO/IEC 17025:2005 .

 


Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.