Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Mikrostereolitografi

Teknologi mikrostereolitografi (Foto 8.9) digunakan dalam bidang pembuatan dan bioperubatan untuk memfabrikasi rekabentuk struktur. Proses fabrikasi ini dikenali sebagai proses penambahan lapisan, iaitu proses yang diulang lapisan demi lapisan sehingga struktur tiga dimensi (3D) terbentuk melalui ikatan taut silang daripada proses pempolimeran cahaya seperti dari cahaya ultraungu, laser dan infra merah-dekat. Teknik ini menawarkan kos pembuatan yang lebih murah, cekap dan jitu serta sistem pemprosesan yang dapat meningkatkan ketahanan produk.

Mikrostereolitografi

Mikrostereolitografi digunakan untuk fabrikasi rekabentuk struktur dan mampu mengenalpasti
analit yang disasarkan


Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.