Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Pembaca Plat Mod

Pembaca plat mod membaca biosensor optik label bebas, keamatan pendarfluor, kuantiti, luminescence ultra-sensitif dan teknologi Alpha dipatenkan di microplates sehingga 384-telaga.

Pembaca Plat Mod reader menawarkan pelbagai mod pengesan- UV bagi penyerapan, pendafluoran dan luminescence untuk pelbagai aplikasi

 


Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.