Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Sistem Zebrafish System

Dengan menggunakan pelbagai teknik molekular dan genetik, sistem zebrafish telah berjaya dibangunkan sebagai satu sistem pemodelan penyakit. Memandangkan zebrafish mempunyai sifat genetik, morfologi, dan fisiologi yang hampir sama dengan manusia, ia menjadi model pilihan untuk digunakan dalam penemuan dan penilaian dadah baru yang berpotensi.

Sistem Zebrafish untuk pemodelan penyakit-penyakit manusia bagi mengenalpasti potensi terapeutik baru.

 


Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.