• PORTAL RASMI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA

PENCAPAIAN PROGRAM KUALITI NUKLEAR MALAYSIA

Semenjak tahun 1991, Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) telah mula terlibat dengan program pensijilan dan akreditasi kualiti (ISO). Dalam mengekalkan kualiti perkhidmatan jabatan, sehingga kini Nuklear Malaysia telah berjaya mengekalkan 11 pensijilan dan akreditasi kualiti di 10 fasiliti yang terlibat.  Jadual 1 menunjukkan senarai fasiliti yang memperolehi pensijilan dan akreditasi ISO di Nuklear Malaysia.

 

Jadual 1: Senarai fasiliti yang Memperolehi Pensijilan & Akreditasi ISO di Nuklear Malaysia

BIL

PERSIJILAN & AKREDITASI ISO

FASILITI

TAHUN MULA PENSIJILAN & AKREDIATASI ISO

KEJAYAAN

1.

ISO 9001:2015

SINAGAMA

1991

Fasiliti pertama kerajaan yang ditauliahkan dengan persijilan ISO 9001

2.

ISO 13485:2016

1999

3.

ISO 9001:2015

ALURTRON

2003

Perkhidmatan penyinaran alur untuk peningkatan kualiti produk Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) berjaya dikomersialkan

4.

ISO 9001:2015

RAYMINTEX

2003

Loji Penghasilan Lateks Getah Asli Tervulkan Sinaran (RVNRL) yang pertama di dunia

5.

ISO 9001:2015

Pusat Pembangunan Teknologi Sisa (WasTeC)

2018

Diiktiraf sebagai Pusat Pengurusan Sisa Radioaktif Kebangsaan

 

 

6.

ISO 9001:2015

Pusat Kecemerlangan Nuklear (CoNE)

2006

Diiktiraf sebagai Pusat Latihan Serantau Kursus Pendidikan Pascasiswazah dalam Perlindungan Sinaran dan Keselamatan Punca Sinaran (PGEC)

7.

ISO/IEC 17025:2017

Makmal Radiokimia dan Alam Sekitar (RAS)

2005

Agensi pertama kerajaan bertindak sebagai Makmal Analisis Keradioaktifan Kebangsaan dan diakreditasi dengan ISO/IEC 17025 semenjak tahun 2005

8.

ISO/IEC 17025:2017

 

Kumpulan Metrologi Sinaran (KMS)

2021

Makmal Standard Dosimetri Sekunder (SSDL) diiktiraf sebagai Pusat Metrologi Sinaran Kebangsaan diakreditasi dengan ISO/IEC 17025 sejak 2004. Penggabungan kedua-dua akreditasi ISO Makmal SSDL dan KFP dibawah KMS telah dilaksanakan pada tahun 2021

Makmal Fizik Perubatan (KFP) diakreditasi dengan ISO/IEC 17025 sejak 2013. Penggabungan kedua-dua akreditasi ISO Makmal SSDL dan KFP dibawah KMS telah dilaksanakan pada tahun 2021

9.

ISO/IEC 17020:2012

Kumpulan Sinaran Tidak Mengion (NIR)

2019

Fasiliti pertama agensi kerajaan diakreditasi dengan ISO/IEC 17020 pada tahun 2019

10.

ISO/IEC 27001:2013

Pusat Teknologi Maklumat (IT)

2014

Fasiliti pertama di Nuklear Malaysia menerima pensijilan ISO/IEC 27001

11.

ISO 22301:2019

Sistem Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan (PKP-BCMS)

2019

Agensi kerajaan pertama menerima pensijilan ISO 22301