• PORTAL RASMI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA

ANUGERAH PENGURUSAN

 1. Pencapaian 100% Pembayaran Dalam Tempoh 0 hingga 7 Hari Bagi Bulan Januari, Februari & April

 1. Prestasi 100% Pembayaran Bil dalam tempoh 14 hari
 2. Purata Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Mengurus melebihi 95% : 98.33%
 3. Purata Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Pembangunan melebihi 95% : 99.18%
 4. Pembangunan dan Pelaksanaan Sistem Permohonan ke Luar Negara secara atas talian (ETAS)
 5. Mewujudkan Ruang Coffee Corner
 6. Naik taraf Unit Perolehan dan Pengurusan Aset
 7. Naik taraf Dewan Tun Dr. Ismail (DTI)

 1. Prestasi 100% Pembayaran Bil dalam tempoh 14 hari
 2. Purata Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Mengurus melebihi 95% : 95.00%
 3. Purata Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Pembangunan melebihi 95% : 95.15%

 1. Prestasi 100% Pembayaran Bil dalam tempoh 14 hari
 2. Purata Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Mengurus melebihi 95% : 98.89%
 3. Purata Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Pembangunan melebihi 95% : 99.9%

 1. Sijil Penghargaan Kepada Agensi Bagi Penilaian Outcome Tahun 2017 Unit Penyelarasan Pelaksanaan JPM (ICU JPM)
 2. Prestasi 100% Pembayaran Bil dalam tempoh 14 hari
 3. Purata Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Mengurus melebihi 95% : 99.21%
 4. Purata Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Pembangunan melebihi 95% : 99.65%
 5. Jabatan/Agensi Terbaik Cabaran Zero Single Use Plastic MESTECC bagi bulan Ogos dan September

 1.   Pencapaian 5 Bintang Bagi Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntibiliti
 2.   Pencapaian Cemerlang 99.58%  Bagi Pengurusan Kewangan Berdasarkan Naziran eSPKB oleh Bahagian Akaun MOSTI
 3.  Pencapaian 100% Pembayaran Bil Dalam Tempoh 14 Hari Bagi Setiap Bulan Tahun 2016
 4. Prestasi 100% Pembayaran Bil dalam tempoh 14 hari
 5. Purata Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Mengurus melebihi 95% : 98.03%
 6. Purata Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Pembangunan melebihi 95% : 86.69%
 7. Penarafan 5 Bintang dan Tempat Pertama Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntibiliti

 1.   Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Tahun 2015
 2. Prestasi 100% Pembayaran Bil dalam tempoh 14 hari
 3. Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti