• PORTAL RASMI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA

MISI

Sains dan teknologi nuklear untuk penjanaan ilmu, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan negara.

VISI

Meneraju kecemerlangan dalam penyelidikan dan penggunaan teknologi nuklear untuk pembangunan lestari

OBJEKTIF

  • Menjana produk dan teknologi baru melalui penyelidikan dan inovasi berdasarkan agenda pembangunan negara
  • Mencapai pendapatan minimum 30% daripada bajet mengurus tahunan menerusi pemindahan dan pengkomersialan teknologi
  • Meningkatkan kecemerlangan organisasi melalui perancangan dan pengurusan berkualiti

FUNGSI

Agensi Nuklear Malaysia bertanggungjawab menjalankan fungsi-fungsi yang telah termaktub dalam punca kuasa seperti berikut, iaitu:

  • Menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D), khidmat dan latihan dalam bidang teknologi nuklear bagi pembangunan negara
  • Bertindak sebagai Organisasi Sokongan Teknikal Kebangsaan dalam bidang nuklear dan teknologi yang berkaitan
  • Menggalakkan penggunaan, pemindahan dan pengkomersialan teknologi nuklear
  • Bertindak sebagai Pusat Rujukan Kebangsaan untuk Forensik Nuklear
  • Bertindak sebagai Pusat Pengurusan Sisa Radioaktif dan Bahan Api Nuklear Terpakai Kebangsaan
  • Menyelaraskan dan menguruskan hal ehwal nuklear di peringkat kebangsaan dan antarabangsa sebagai agensi penghubung bagi Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA)
  • Bertindak sebagai Pihak Berkuasa Kebangsaan bagi perlaksanaan Triti Pengharaman Menyeluruh Ujian Senjata Nuklear (CTBT)